Brydning


På Mols bjerge i 1995 oplevede jeg farveskiftene i naturen – øjeblikket – det punkt i tiden, hvor det evige og det tidslige berører hinanden.


I 1997 på min rejse til England ved Lake-Distrikt, oplevede jeg en tidlig morgen i stilheden, at tiden afløser hvert nuværende moment, hvert relativt nu, uophørligt det foregående - det absolutte nu – hvor det ikke-tidslige, dvs. det evige, greb ind i min historie, og jeg tilegnede mig det.  

               

LIVET ER SOM EN KONSTANT FORANDRINGEN. Øjeblikket

Det absolutte nu